Nieuws/Wat U Zegt
633208233
Wat U Zegt

’Lonen stijgen maar lasten ook’

Het is mooi dat de lonen stijgen, maar ik hoor niets over de lastendruk die ieder jaar harder is gestegen dan voorheen. We staan wat dat betreft nog 5-0 achter, zegt A. Stork.

Is het daarom niet verstandiger dat ze met deze cijfers even wachten tot in mei, wanneer ook o.a de ozb bekend is? Ook de hoge taks op fijnstofuitstoot voor dieselmotoren is niet meegerekend.

Het gaat dus om de totale lastendruk. Het uitlichten van alleen de loonstijging dekt de lading niet. Het gaat erom wat je overhoudt aan het eind van de maand. Toen het kabinet in 2018 bezwoer, dat iedereen er op voorruit zou gaan in 2019 heb ik naar de VVD een bericht verstuurd en er een goede fles wijn om gewed dat men door de werkelijkheid wordt ingehaald en de lasten hoger zullen zijn in 2019. Dat kwam uit omdat ik nu eenmaal weet hoe onbetrouwbaar onze overheid is.

Het is belangrijk dat het gehele plaatje bekend wordt van lastendruk versus stijging inkomen. Daarnaast zijn we er de afgelopen jaren er alleen maar verder op achteruit gegaan. Dit moet je meerekenen in het totaalverlies wat burgers aan inkomsten hebben geleden.

A. Stork