Respondenten: Weinig geloof in nieuw pensioenstelsel

Uitslag stelling: ’Het is te complex’

Sophie Zimmerman

in Wat U Zegt

De deelnemers aan de Stelling van de Dag zien de plannen voor een nieuw pensioenstelsel met argwaan tegemoet. Een overgrote meerderheid van de respondenten (95%) is het dan ook niet eens met de stelling ‘Vertrouwen in de nieuwe pensioenwet’.

Meerdere respondenten noemen de nieuwe wet, die deze week in de Eerste Kamer wordt besproken: „Een slecht, onbezonnen plan.” „Er is nog te veel onzeker en bijna niemand kan het goed uitleggen. Het is te complex”, klinkt het.

„Veel (onafhankelijke) deskundigen hebben hun mening tegen de wet inmiddels uitgesproken”, benadrukt een kritische stellingdeelnemer. „De wet is onduidelijk, maar moet nu gehaast door de senaat worden gedrukt omdat het kabinet bang is dat men geen meerderheid meer voor de plannen heeft als de nieuwe Eerste Kamer is geïnstalleerd.”

Vooral het gegeven dat het nieuwe pensioen meer zal meebewegen met de golven op de aandelenbeurs, wekt weinig vertrouwen. 96% van de respondenten vindt dit een gevaarlijk plan. „Wat gebeurt er met de waarde van je pensioen als er langdurige economische recessie is? Pensioen moet niet onderhevig zijn aan speculatie”, stelt één van hen. „Waarom zijn er geen beleggingshypotheken meer? En nu gaan we dit met ons pensioen wél doen?”

„Wat heeft de overheid te maken met mijn pensioen”, vraagt een andere stellingdeelnemer zich af. „Het is mijn geld, waarvoor ik hard heb gewerkt en wat mijn werkgever tijdens mijn werkzame leven heeft ingelegd. En nu gaat deze overheid even beslissen wat er in de toekomst met mijn gespaarde geld gaat gebeuren?”

Uit de reacties blijkt dat de meeste respondenten erg weinig vertrouwen hebben in de instanties. 95% gelooft dan ook niet dat de uitrol van het nieuwe stelsel goed zal verlopen. „De pensioenfondsen hadden een aantal jaren geleden niet voldoende data over het arbeidsverleden van pensioengerechtigden om korter werken mogelijk te maken, maar diezelfde pensioenfondsen moeten nu aan de hand van dezelfde beschikbare data de ‘pot’ gaan verdelen”, schampert een criticus.

„Rode vlaggen worden genegeerd en dat is hoogst kwalijk. Dit wordt de nieuwe toeslagenaffaire, waarbij de mensen met een klein pensioen de nieuwe slachtoffers worden en in koopkracht achteruit zullen gaan. Laat de pensioenen toch gewoon zoals het was.”

Als de respondenten het voor het zeggen zouden hebben in dit land, zou 85% ervoor kiezen om het oude pensioenstelsel te behouden. 11% zou pleiten voor een nog te ontwerpen nieuwe Pensioenwet en slechts 2% van hen zou kiezen voor de nieuwe Pensioenwet zoals het voorstel er nu ligt.

„Het huidige collectieve systeem gebaseerd op het solidariteitsprincipe moet gehandhaafd blijven”, betoogt een criticus. „Als je kijkt naar alle eerder doorgevoerde privatiseringen van onze collectieve voorzieningen zie je dat alles daardoor alleen maar duurder is geworden en de voorzieningen alsmaar verder worden uitgekleed.”

Voorstanders benadrukken vooral dat het huidige systeem ook niet zaligmakend is. „De zekerheid in het huidige stelsel is een schijnzekerheid”, schrijft iemand. „De pensioenuitkering is nu ook al afhankelijk van beleggingsresultaten. In het nieuwe stelsel kan het ook positiever uitvallen en dat kan nu niet.”

Gesprek van de dag

Elke ochtend het meest spraakmakende nieuws.

Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub.

Lees hier ons privacybeleid.

Reageren? Graag, maar denk aan de huisregels.