Nieuws/Wat U Zegt
639276659
Wat U Zegt

’Haal de politieporsches terug!’

De voormalige politieporsches van de Rijkspolitie zijn nu museumstukken en komen hooguit nog bij oldtimerrally’s van stal.

De voormalige politieporsches van de Rijkspolitie zijn nu museumstukken en komen hooguit nog bij oldtimerrally’s van stal.

Strenger aanpakken van aso’s in het verkeer, lukt alleen als er gehandhaafd wordt, stelt Hans Casteleijn. Haal de politieporsches van stal!

De voormalige politieporsches van de Rijkspolitie zijn nu museumstukken en komen hooguit nog bij oldtimerrally’s van stal.

De voormalige politieporsches van de Rijkspolitie zijn nu museumstukken en komen hooguit nog bij oldtimerrally’s van stal.

Het klinkt mooi dat de politie nu inzet op een actief handhavingsbeleid jegens verkeershufters, maar ik constateer dat de overheid tot nu toe daarin ernstig gefaald heeft.

De praktijk geeft te denken, want de politie is sterk onderbezet en zeker op verkeersgebied is sprake van een pijnlijk gebrek aan deskundigheid. Waar is de tijd van de witteporschebrigade op de snelwegen gebleven?

Het is van doorslaggevend belang dat politiemensen niet alleen een bekeuring uitdelen of een verkeersovertreder staande houden, het gaat vooral ook om het voeren van een ’correctief gesprek’ over het gevaarlijk gedrag, zoals de verkeerspolitie voorheen veel meer deed.

Het volplempen van de wegen met digitale snelheidsmeters lijdt niet alleen tot calculerend gedrag van de weggebruiker, maar lijkt vooral bedoeld om extra belastinginkomsten voor de overheid te genereren.

Hans Casteleijn, Aardenburg