Nieuws/Wat U Zegt
644162140
Wat U Zegt

’Kernenergie onmisbaar’

Het woord kernenergie was jarenlang taboe in politiek Den Haag, maar nu de verkiezingen er aan komen verandert dat, merkt Peter Borst op.

Jarenlang zijn gesprekken gevoerd en afspraken gemaakt omtrent het milieu. De Europese landen waren zoals gebruikelijk verdeeld over de aanpak. Tal van ’deskundigen’ kwamen met plannen en oplossingen maar uiteindelijk kostte het heel veel geld zonder het vereiste rendement op te leveren. Politici hielden zich verre van de enige oplossing in het gehele vraagstuk, namelijk kernenergie. Maar zie nu, met de verkiezingen in zicht komt de wijsheid vanzelf en begint in ieder geval D66 erover te praten. Ik wens de heren heel veel wijsheid in de besluitvorming, want eigenlijk is iedereen het er al lang over eens, zonder kernenergie zijn de gestelde doelen niet haalbaar.

Peter Borst, Beverwijk