Nieuws/Wat U Zegt
64446029
Wat U Zegt

’Omgangsvormen in marine moeten anders’

De misstanden op het marineschip Karel Doorman zijn blijkbaar geen incident. Integriteitsschendingen zijn daar kind aan huis, zo’n 10 procent van de ruim 13.000 ondervraagde medewerkers zegt ervaring te hebben met ongewenste omgangsvormen, schrijft Jan Pronk.

Zo’n twee jaar geleden is er naar aanleiding van deze misstanden op aangeven van de minister een onderzoek gedaan door de commissie Giebels. Uit dit rapport kwam onder andere naar voren dat er een beter normbesef moet komen en een gedragscode.

Maar als er in de sfeer, cultuur en omgangsvormen binnen onze marine niets verandert blijven de problemen gewoon hetzelfde. Dat is blijkbaar de achilleshiel in deze sterk hiërarchische organisatie.

Jan Pronk, Beverwijk.