Nieuws/Wat U Zegt
644921474
Wat U Zegt

Brief 1 ’B&W Amsterdam overtreedt grondwet’

De Amsterdamse burgemeester Halsema overtreedt artikel 1 van de grondwet, meent A. de Graaff.

Zij heeft letterlijk in haar slavernijtoespraak gezegd: ’In de toekomst zal bij gelijke omstandigheden iemand van een andere kleur of geslacht de voorkeur krijgen’. Artikel 1 van de grondwet luidt: ’Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan’. Dus indien de gemeente dit beleid uitvoert, maakt zij zich schuldig aan discriminatie. Zij dient mensen aan te nemen die het meest geschikt zijn voor de betreffende functie.

Ik hoop dan ook dat indien dit gebeurt, er direct aangifte wordt gedaan wegens discriminatie.

A. de Graaff, Amsterdam