Nieuws/Wat U Zegt
646222493
Wat U Zegt

’Wanneer stopt ellende in Syrië?’

Wat jammer nou toch dat de besprekingen tussen Syrië, Rusland en Turkije vroegtijdig zijn afgebroken zonder dat men tot een bevredigende oplossing is gekomen, stelt Mariëtte van Beijnen-Swelsen.

Hoe moet het nou toch verder? Ik, en met mij velen, wachtten in spanning en stilte af en hoopten dat deze besprekingen eindelijk een einde aan de gevechten in Syrië zouden maken. Helaas is dat niet gebeurd. Dat is heel erg, het is een gemiste kans om tot een definitief einde van de oorlog te komen. Er moet toch ooit een einde aan de ellende in Syrië komen, zodat de opbouw kan beginnen en de bevolking weer enig perspectief en vertrouwen in een toekomst krijgt.

Turkije vreest nieuwe stromen vluchtelingen en veel mensen in Europa en elders ook. Ik zou wel eens willen weten, gewoon uit interesse en medeleven met mijn Syrische medemensen, hoe president Assad de toekomst ziet. Wil hij na de burgeroorlog, die toch ooit moet eindigen, president blijven of niet, en wat voor regeringsmodel ambieert hij? Wil hij verkiezingen uitschrijven, zijn er eventueel kandidaten beschikbaar? Wat moet er gebeuren met (foute) andersdenkende burgers? Hoe ziet hij de relatie met andere landen en welke contacten wil hij? Hoe wordt er met religie omgegaan?

Mariëtte van Beijnen-Swelsen