Nieuws/Wat U Zegt
652264600
Wat U Zegt

Conservatief kabinet zal land redden

Een lezer verwacht dat bij de komende Tweede Kamer-verkiezingen een coalitie van PVV, Forum voor Democratie (FvD) en CDA niet onmogelijk is, gezien de brede steun die onder de bevolking leeft voor de twee eerst genoemde partijen (WUZ, 11/2).

Het politieke landschap en perspectief zou door een dergelijke coalitie drastisch veranderen, want dan worden de echte, op de hele maatschappij betrekking hebbende problemen met naam en toenaam benoemd, waaraan het bij de huidige coalitie van Rutte III volledig ontbreekt.

Het zou bovendien een politieke verademing zijn als daardoor de invloed van die vele splinterpartijen in de Tweede Kamer eindelijk op de juiste waarde wordt geschat. Deze kleinere partijen vertragen constant belangrijke politieke beslissingen door de ene motie na de andere in te dienen. Overigens hebben ze daar wel weer volledig recht op.

Maar ook de Nederlandse inwoners, c.q. kiezers, hebben recht op duidelijkheid en die politici die het aandurven de kernproblemen van ons land te benoemen, moeten meer ruimte krijgen hun beleid in praktijk te brengen en niet zonder meer gekwalificeerd worden als populisten.

Otto C. Tempelaars,

Heemstede