Nieuws/Wat U Zegt
654547612
Wat U Zegt

’Politiek mist aansluiting met de burger’

Het interview met Kaag in de Telegraaf van zaterdag was ontluisterend, mailt B. van Dam.

Erkend wordt dat de overheid te laat heeft geacteerd in de energiecrisis. De politiek heeft de aansluiting met de burger gemist. Misschien dat een luistertoer van Rob Jetten helpt? Waarom juist Jetten? Die is van klimaat. Zolang de politiek het klimaatdogma laat prevaleren boven de zorgen van de burger over primaire levensbehoeften zoals wonen, eten en energie heeft ook een luistertoer geen zin. De politiek is vergeten wat democratie inhoudt. Namelijk met inachtneming van een zorgvuldige belangenafweging de belangen van de burgers behartigen en niet koste wat het kost de eigen idealen nastreven. Die kloof tussen politiek en burger dicht zich niet vanzelf.

B. van Dam