Nieuws/Wat U Zegt
664094863
Wat U Zegt

’Overheidsadviezen corona onhoudbaar’

Nee, ik ben geen politiek activist en zeker geen wappie, mailt Eric Nyhoff, maar ben er wel van overtuigd dat de ’medicijnen’ die de overheid inzet tegen de verspreiding van Covid0-19 de kwaal alleen maar verergerd hebben.

Hierbij duid ik niet op het Oxford-vaccin waarover ongenuanceerde paniek is ontstaan met dank aan de adviesorganen voor de volksgezondheid (de kans dat het vliegtuig neerstort op weg naar je vakantiebestemming is vel malen groter). Nee, ik duid op de gezagsgetrouwe burger en kwetsbare personen in de stad die even een frisse neus willen halen, maar dankzij de door de overheid opgelegde beperkingen in feite geen kant meer op kunnen.

In de overvolle straten en parken kunnen zij niet ontsnappen aan coronasproeiende wappies c.q grote groepen samenscholende (of feestvierende) jongeren, waar niet of nauwelijks tegenop opgetreden kan worden. Naast de massaal bezochte natuurparken de enige ’vrije’ omgevingen waar de burger nog terecht kan. Onveilig, terwijl de relatief veilige omgevingen (Keukenhof, dierentuinen, terrassen) tot verboden gebied zijn verklaard. Met dank aan de richtlijnen van de ivoren toren experts, die met hun adviezen aantonen geen enkel besef te hebben van de realiteit in de grote stad.

Dit illustreert de immer toenemende discrepantie tussen de overheid, overheidsorganen, hun adviesgroepen en de burger. Het gevolg is m.i. duizenden onnodige besmettingen en misschien wel honderden ziekenhuisopnames. De paradox is dat dezelfde adviesgroepen er nu op kunnen wijzen dat ’de cijfers momenteel niet de goede kant opgaan’, waardoor hun advies blijft om veilige omgevingen gesloten te houden. Zo blijft de cirkel weer rond, maar hoe lang zal de burger dit blijven accepteren?

Eric Nyhoff, Heijen (Lb)