Nieuws/Wat U Zegt
668171
Wat U Zegt

Breng de vossen naar Friesland

In de duin- en bollenstreek is een jachtvergunning afgegeven voor het afschieten van vossen. Deze vossen zouden schade brengen aan het gewas, waaronder een wortelveld. "Het lijkt mij erg verstandig dat de eigenaren van die landerijen eerst eens gaan praten met de agrariërs in Friesland", schrijft Rob Koelewijn. "Daar worden ze al enkele jaren geplaagd door een overschot aan muizen die hun akkers kaalvreten." En dat komt volgens hem juist doordat er te weinig vossen zijn.

Rob Koelewijn uit Lisse vervolgt:

Die muizen hebben vrij spel, omdat ze weinig natuurlijke vijanden zoals de vos hebben. Lang is de vos ook in Friesland bejaagd, maar op ieder perceel zouden ze een paar van deze nuttige jagers weer welkom heten.

Meediscussiëren over dit en andere onderwerpen doet op wuz.nl