Nieuws/Wat U Zegt
669682270
Wat U Zegt

’Voorwaarden belangrijk bij asielplan’

Als Vluchtelingenwerk met simpele oplossingen komt voor de immigranten uit veilige landen, die door niemand eerder zijn bedacht, dan moeten politici heel goed nadenken over de gevolgen, meent L.J.J. Dorrestijn.

Een versnelde procedure kan bijvoorbeeld betekenen dat er minder capaciteit overblijft voor het beoordelen van ’echte’ asielzoekers, of dat er meer asieladvocaten nodig zijn, of meer begeleiding door Vluchtelingenwerk bij de ‘opvang’ van uitgeprocedeerden, of meer immigranten die hier gewoon een maand komen logeren om het te proberen zonder enig (financieel) risico, of meer medische toeristen.

Pas als deze gelukszoekers geen hoger beroep kunnen aantekenen, alleen minimale medische verzorging krijgen, geen kans krijgen hier onder te duiken, geen beroep kunnen doen op het gebrek aan mensenrechten in eigen land, geen ‘instructies’ krijgen van hulporganisaties, illegalen uit overvolle kampen elders niet naar Nederland worden doorgesluisd en afgewezen indringers onmiddellijk worden teruggenomen door het land van herkomst, kan het voorstel slagen.

Maar juist door deze voorwaarden en de houding van Vluchtelingenwerk in het recente verleden, kan worden aangenomen dat een dergelijk plan reeds eerder als onhaalbaar werd beoordeeld.

L.J.J. Dorrestijn