Nieuws/Wat U Zegt
670503793
Wat U Zegt

’Iedereen laten meebetalen aan wegonderhoud’

In de eerste helft van dit jaar had Nederland er weer 47.000 inwoners bij, meldt G.J. Keulen. Velen van hen rijden auto.

Dat worden er over het hele jaar, evenals verleden jaar dus wel zeker weer 100.000 mensen meer, in dit overvolle dichtslibbende landje van slechts 41000 km2. Vooral Oost-Europeanen, als Russen en Polen, volgens het CBS.

Wat ik me steeds afvraag: de meesten van hen rijden een auto, beschadigen dus ook onze wegen en verhogen het aantal files, maar dragen niets bij aan het wegonderhoud middels vignet of andere wegenbelasting.

Wij moeten in de meeste ons omringende landen wél een dergelijke belasting betalen. In dit land stijgt de wegenbelasting naarmate de kosten van onderhoud hoger worden. Allemaal uit de zak van de gemiddelde Nederlander. Dat klopt toch niet? Waarom niet iedereen die gebruik maakt van onze wegen laten meebetalen?

En ik vind dat ook de 45km autootjes een bijdrage van zo’n €100 per jaar moeten bijdragen, voor niks gaat de zon op. Maar vooral: waarom zijn buitenlanders die zich hier kortere of langere tijd vestigen vrijgesteld van kosten voor het onderhoud van het wegennet?

Ik acht dit zeer onterecht. Minister van Verkeer en Waterstaat wordt eens wakker, hier vallen nog vele miljoenen op terechte wijze binnen te halen!

G.J. Keulen, Nuth