Nieuws/Wat U Zegt
672906319
Wat U Zegt

’Eindelijk eens over taboe heenstappen’

Uitslag Stelling: Zonder kernenergie gaat het licht uit

We moeten zeker serieus nadenken over nieuwe kerncentrales, vindt de overgrote meerderheid (91%) van de deelnemers aan de Stelling van de Dag. „Niet nóg meer windparken. Alleen met kernenergie erbij kunnen we de vraag naar stroom aan.”

Kernenergie is volgens velen (89%) bovendien onmisbaar willen we ooit de klimaatdoelen halen. „Kernenergie of kernfusie is schone energie. Die paar splijtstaven staan niet in verhouding met die miljarden tonnen aan CO2-uitstoot die we hebben als we in fossiele brandstoffen blijven hangen”, klinkt het.

Een deelnemer is ervan overtuigd: „Met atoomstroom kunnen we profiteren van welvaart zonder het klimaat en de natuur te vernielen.”

Opvallend veel steun krijgt het pleidooi van de Amerikaanse auteur en ’milieu-activist’ Michael Shellenberger. Hij wil een stop op onrendabele windenergie en drukt Nederland op het hart om zo snel mogelijk tien splinternieuwe kernreactoren te bouwen. „Eindelijk eens een andere visie op het beleid van minister Wiebes en de linkse klimaatridders”, stelt iemand. „Nu komen er overal zonneweiden en windturbines op land en zee. Alsof die de natuur niet aantasten!” En: „Stomme milieu-activisten, elektrisch rijden konden we 100 jaar geleden al, maar de doorontwikkeling is onder invloed van de oliebedrijven gestopt. Gaan we ons over 100 jaar ook voor de kop slaan omdat we met kernenergie achter de feiten aan lopen?” Velen hekelen het taboe dat er nog altijd lijkt te rusten op atoomstroom. „Dat stamt nog uit de jaren tachtig met de doem van een kernoorlog en de massale anti-kruisraketdemonstraties”, meent een deelnemer. „Het verschil tussen kernsplitsing voor energieopwekking en oorlogstuig, zou zo langzamerhand toch wel duidelijk moeten zijn.”

Door de nucleaire rampen in Tsjernobyl en Fukushima is de afkeer alleen maar groter geworden. „Over het taboe heenstappen. Kernenergie kan dag en nacht constant stroom leveren. Is dus betrouwbaar. Bovendien zijn nieuwe centrales niet te vergelijken met Tsjernobyl. Er wordt door milieubeweging alleen angst gezaaid”, voert een voorstander aan.

Blijft overeind dat kernenergie hoogradioactief afval geeft. „Vol er op inzetten om dat op te lossen”, schrijft iemand. „Knappe koppen genoeg.”

„Kijk naar landen als het grote Frankrijk waar ze meerdere kerncentrales hebben en er zelfs bijbouwen. Ze leven er gewoon lekker verder met relatief schone lucht en kijken met verbazing naar Nederland: steeds meer volgepakt met afzichtelijke windmolens die insecten en vogels tot slachtoffers maken.”

„Zonnepanelen is in verband met de weinige zon ook niets”, zo gaat het door. „Die horen in de woestijn thuis, op zes of acht meter hoogte zodat je schaduw hebt en er eindelijk gewassen kunnen groeien.”

„Die tien nieuwe kerncentrales hadden er al lang moeten staan”, benadrukt een stemmer. „Een in elke provincie. Als heel Nederland elektrisch gaat rijden, valt er niet aan te ontkomen, anders gaat het licht uit. Eerst maar én-én. Dus wind, zon én kernenergie.” Meerderen zien heil in thorium gesmoltenzoutreactoren en waterstof.

Acht procent van de deelnemers is hoe dan ook tegen kernenergie. ,,Onze kinderen en kleinkinderen opschepen met gevaarlijk afval en hun kinderen en hun kinderen enzovoorts... Stoppen met die troep!”