Nieuws/Wat U Zegt
674262191
Wat U Zegt

Deelnemers: Jihadisten moeten lokaal berecht worden

Uitslag stelling: ’IS’er niet naar Nederland’

Het terughalen van Syriëgangers en hun gezinnen is geen optie, als het aan de overgrote meerderheid van de stellingdeelnemers ligt. Maar liefst 98% van de respondenten is het oneens met de stelling ’Nederland moet IS-strijders en hun familie terughalen’.

De tegenstanders van de stelling vinden dat de strijders hun eigen lot hebben getekend toen ze ons land verlieten om zich aan te sluiten bij IS. „Jihadisten mogen nooit meer terugkeren. Ze moeten worden berecht in het land waar ze hun misdaden gepleegd hebben”, schrijft een deelnemer. „Ze hebben bewust een keuze gemaakt en verliezen daarbij alle rechten om Nederlander te zijn. Niet iedereen verdient een tweede kans. Daar zijn al legio voorbeelden van dat het is misgelopen”, stelt een ander. „Geen mensen terughalen die zich afzetten tegen onze cultuur en normen en waarden. En zeker geen recht op een huis en uitkering. Ze hebben zelf de beslissing genomen”, voegt een ander toe. Weer een ander is nog stelliger: „Richt, in samenwerking met de EU, ter plaatse een gevangenenkamp in en richt een tribunaal op. Voor mijn part met sharia-wetgeving. Oog om oog, tand om tand.”

Veel respondenten hebben het over het Paard van Troje, een op de Griekse mythologie gebaseerd verhaal, wat betekent dat je onbewust de vijand binnenhaalt. „Met jihadisten, hoe ze ons land ook binnenkomen, haal je het gehersenspoelde gewelddadige Paard van Troje binnen”, stelt iemand. „Vroeg of laat verdwijnt de controle over deze mensen en kan blijken dat je een Paard van Troje hebt binnengehaald. Kortom: geen risico nemen met mensen die uit eigen beweging zijn weggegaan”, meent een ander. „Tegen hun denkwijze is geen verandering of behandeling gewassen”, schrijft een opposant. En een geestverwant meent: „Deze mensen hebben al een besluit gemaakt, dat kun je niet zomaar onder een kopje thee uit hun hoofd praten.”

Respondenten die wel vinden dat de Syriëgangers terug naar Nederland moeten worden gehaald (2%) denken juist dat het voor onze veiligheid beter is om de jihadisten te repatriëren. „Je kunt ze hier beter onder controle houden en op alle mogelijke manieren in de gaten houden zodat ze zo min mogelijk schade kunnen aanrichten”, stelt iemand. „We moeten controle op hun terugkeer houden”, schrijft een ander. „Het is levensgevaarlijk voor Westerse landen als ze met de vluchtelingenstromen meegaan.” Deze voorstanders van repatriëring geloven dat dat de enige manier is om zeker te weten dat de jihadisten voor hun daden moeten boeten. „Haal ze terug en berecht ze. Alleen dan kunnen we er zeker van zijn dat de daders gestraft worden.”

Deze stellingdeelnemers denken vooral ook aan de IS-kinderen. „Kinderen horen niet thuis in een kamp waar de leefomstandigheden schandalig zijn”, stelt iemand. „We moeten de kinderen helpen om normaal op te groeien maar de vader en moeder die bewust bij IS waren aangesloten moeten worden opgesloten en nooit meer vrijkomen. Dejihadiseren werkt niet”, meent een ander.

Slechts tien procent van alle respondenten staat open voor de optie om alleen de kinderen van IS-strijders terug te halen. „De kans dat die kinderen radicaliseren is mijn inziens groter als we ze aan hun lot in Syrië overlaten dan als we ze hier naartoe halen en helpen.”