Nieuws/Wat U Zegt
675371134
Wat U Zegt

Dienstbaar aan burgerbelangrijk

Meer geweld tegen politieke ambtsdragers (Tel. 3/7). De directe en indirecte aanleiding en oorzaken hiervan worden al jaren, steeds vaker genegeerd.

De mogelijkheden tot inspraak, meepraten, denken en besluiten (referendum) voor de burgers zijn en worden alsmaar verder afgebroken, het is steeds vaker slikken of stikken, voor de burger.

Het commissie Remkes rapport ’Lage drempels, Hoge dijken’ is duidelijk in haar aanbevelingen m.b.t. het parlementaire stelsel. Wat hierin duidelijk wordt benoemd, is de ontbrekende dienstverlening van de overheden, richting de burger.

Minister Ollongren moet dit rapport goed lezen en de snel de benoemde aanbevelingen uitvoeren.

W. De Brouwer, Haelen