Nieuws/Wat U Zegt
675677977
Wat U Zegt

Ouders van nu te veel gepamperd

Met een uitgebreid betaald ouderschapsverlof kweken we een generatie die nergens meer tegen kan, schrijft V. Linssen.

Betaald ouderschapsverlof is wettelijk goedgekeurd en nieuwe ouders kunnen bij de geboorte van hun kind tegen 70% van hun salaris betaald verlof opnemen. Is dit nou echt nodig?

In een tijd waarin de werkweken al korter zijn dan ooit en werkgevers schreeuwen om personeel, lijkt het me niet verantwoord om de huidige generatie het leren van eigen verantwoording dragen voor het gezin te ontnemen.

Deze wet is daarbij voor ouders met een modaal of lager inkomen niet eens zo aanlokkelijk. In deze steeds duurder wordende tijd en met een mondje meer te vullen, zullen zij het zich niet eens kunnen permitteren om dit verlof op te nemen.

Nu zijn er zelfs voorzichtig plannen in de maak om de dames van deze ’pampergeneratie’ menstruatieverlof te geven; nog meer voor de werkgever verloren arbeidsdagen.

Het begint erop te lijken dat men tegenwoordig nergens meer tegen kan en door alles steeds maar te faciliteren kweken we een gemakzuchtige generatie met weinig doorzettingsvermogen. De eventuele hobbeltjes op de levensweg moeten immers door de maatschappij worden geëffend, zoals hun ouders dit tot nu toe ook steeds deden.

V. Linssen