Nieuws/Wat U Zegt
676979463
Wat U Zegt

’Beschermde status makkelijker opheffen’

Het Europarlement vindt dat wolven afgeschoten moeten kunnen worden als ze veel schade aanrichten in een bepaalde regio. Daar is Joke van Leeuwen het mee eens.

De wolf is een beschermd diersoort. Deze week werd bekend gemaakt, dat het aantal wolven in Europa aanzienlijk is toegenomen. Er worden nu al zo’n 20.000 exemplaren geteld. Voorzichtig wordt nu gezegd, dat afschieten toch wat gemakkelijker moet worden.

Maar als een diersoort zo goed gedijt, kan de term ’beschermd’ verdwijnen. Dit geldt in principe voor alle diersoorten. Als ze overlast gaan veroorzaken, moet men ingrijpen.

Ditzelfde geldt ook voor ons ganzenbestand. De boeren ervaren veel overlast van deze grote zwermen vogels. Bovendien brengen zij in hun vlucht virussen mee, die de vogelgriep veroorzaken. Dus daarom ook voor deze vogels een manier om het bestand in toom te houden.

Joke van Leeuwen, Amersfoort