Nieuws/Wat U Zegt
67778821
Wat U Zegt

’Windenergie kan niet zonder fossiel’

Keer op keer vinden (lokale) politici het wiel opnieuw uit zonder zich te verdiepen. Nu lees ik dat Friesland klimaatneutraal moet worden: zonder CO2 uit te stoten elektriciteit opwekken met maar liefst 996 windturbines. Wat politici maar al te graag over het hoofd zien is dat de windturbines 75% van de tijd stilstaan en parasitair zijn op fossiele centrales, stelt dr. Brigitte Bloem.

CO2

Windenergie kan niet zonder fossiel. Dat zijn kolen- of gascentrales. En die draaien 100% mee op de achtergrond zodat de energiebedrijven ze gemakkelijk kunnen opschakelen als de wind het laat afweten. Er is dus nooit sprake van CO2 neutraal opwekken.

Kijk naar de uitstootcijfers van Frankrijk en Duitsland. In Duitsland is 35% van de elektriciteit afkomstig uit hernieuwbare energie, maar de CO2-uitstoot is 10x hoger dan in Frankrijk. Duitsland heeft naast Polen de meeste bruinkoolcentrales als backup voor windenergie en in Frankrijk staan kerncentrales, die (werkelijk) CO2-neutraal opwekken. De uitstoot staat nog los van de enorme kosten (ook voor burgers) en de onmogelijkheid om een stabiel electriciteitsnet te creëren met windturbines. Maar politici houden liever hun oogkleppen op, want windturbines lijken een zichtbare uiting van hun goede bedoelingen, en zijn daarmee louter symboolpolitiek.

Dr. Brigitte Bloem, Harmelen