67943
Wat U Zegt

’Km-heffing komt er nooit’

De Transportsector is bang voor de hoge kosten die de kilometerheffing zou kunnen oproepen. Laat het een troost voor hun zijn, want die kilometerheffing zal er, als men de privacy wil waarborgen nooit komen, veronderstelt Ger Lemmens.

Men is niet in staat om zich tegen hackers te beschermen, of er zou op Europees niveau een instantie met zeer deskundige ict-ers in het leven geroepen moeten worden; iets waar onze overheid niet toe in staat is.

Ger Lemmens, Valkenburg