Nieuws/Wat U Zegt
679476880
Wat U Zegt

Brief 2 ’Bom onder solidariteit asielbeleid’

Tientallen statushouders hebben ontslag genomen nadat ze deze zomer vanuit het asielzoekerscentrum in Utrecht waren doorgestroomd naar een huurwoning, weet Mario Verhees.

Door het verkrijgen van een huurwoning veranderde hun leefsituatie ingrijpend, wat veelal tot stand was gekomen door ons betaalde slimme raadsmannen die voor hen alles vertaalden en die alle naadjes van de kous wisten met betrekking tot het verkrijgen van een uitkering met toeslagen. Door hun uitleg en advies gingen ineens voor hen heel andere wetten tellen.

Toch gek, wij weten precies hoe dat er in onze toeslagen/uitkeringsindustrie eraan toegaat. Alleen onze beleidsmakers die vaak buiten onze werkelijkheid leven schrikken zich nog dagelijks een hoedje.

Ik ken werkgevers die in de huidige krappe arbeidsmarkt hun werknemers smeken om extra uren te maken. Maar juist door het mislopen van allerlei toeslagen zien velen daar vanaf. Ons huidige toeslagenindustrie is het grootste boosdoener in onze financiële huishouding.

Mario Verhees, Asten