Nieuws/Wat U Zegt
696669349
Wat U Zegt

Lezersbrief

’Aftreden Snel nergens goed voor’

Annemarie van Gaal overtreft zichzelf door de vinger op de politieke wond te leggen. Staatssecretaris Snel die zelf weinig kan doen aan de zogenoemde ’toeslagenaffaire’ werd zo onder druk gezet dat hij niet anders kon dan af te treden, aldus Rien van Ast.

En inderdaad was de SP hiervan de grote aanjager. Uiteraard gingen andere oppositiepartijen hierin mee. Het was wel apart dat na afloop van dit debat de betrokken moeders stonden te huilen en vragen stelden hoe het nu verder moest. Zij begrepen het kennelijk beter dan sommige politici. Menno Snel was heel goed ingewerkt in de materie, was zeer betrokken en bereid zaken op te lossen. Staat alles nu weer stil?

Een opvolger zal eerst ingewerkt moeten worden. Kan de SP aangeven welk voordeel eraan is gekoppeld om Snel zodanig onder druk te zetten dat hij niet anders kon dan af te treden? Inderdaad, wat Annemarie zegt, misschien een zeteltje winst? Gefeliciteerd oppositie!

Constructief meedenken? Die term kennen ze niet. Ga door, zoals Annemarie zegt, met vaak zinloze debatten om jezelf te profileren. Met haar hoop ik dat sommige politici het kerstreces gebruiken om af en toe eens voor de spiegel te gaan staan. Ze zouden zich af kunnen vragen hoe ze het geloof in de politiek weer zouden kunnen herstellen. Dan is deze affaire misschien toch nog ergens goed voor geweest.

Rien van Ast,

Uden.