Nieuws/Wat U Zegt
70341
Wat U Zegt

Brief 1

’Respect moet je kinderen leren’

De heren Pechtold, Asscher en Roemer vinden dat Sybrand Buma verkeerde prioriteiten kiest, als hij voorstelt om schoolkinderen weer het Wilhelmus te leren.

Ze zien liever dat de kinderen leren wat er in de grondwet staat. Maar het een hoeft het andere niet uit te sluiten, er is ruimte genoeg voor beide en wat mij betreft zou daar het Onze Vader ook bij mogen.

Uit het oogpunt van algemene ontwikkeling is het pure armoede dat de jeugd niet weet wat de holocaust betekende, onze nationale hymne niet kan zingen en het gebed niet kent dat bij onze christelijke samenleving hoort. Er is niets mis mee om onze kinderen vaderlandsliefde, normen en fatsoensregels bij te brengen.

Het moet gezegd dat het bij de kinderen van nu vaak ontbreekt aan gevoel van wat wel of niet kan en aan respect voor anderen. Daar worden ze niet mee geboren, dat moet je ze leren.

B.M.Brandon Bravo-Baerken, Mantgum