Nieuws/Wat U Zegt
70448637
Wat U Zegt

’Herstel koppeling AOW-minimumloon’

Op 10 januari staat Carola Schouten als kersverse minister van Pensioen, Participatie en Armoedebeleid op het bordes. Haar eerste stap op deze post moet zijn het direct herstellen van de koppeling van de AOW op het minimumloon, stelt Henny Versteeg.

Deze schande in het coalitieakkoord uit 2021 moet echt bij het grofvuil worden gezet. De oudere generatie heeft de laatste 10 jaar al tientallen procenten ingeleverd door het uitblijven van indexatie bij overlopende pensioenvermogens en geld dat in Den Haag ‘tegen de plinten klotst’! Hoezo participatie van ouderen? Zij zouden als protest tegen het uitblijven van indexering en het weghalen van de koppeling tussen minimumloon en AOW allemaal hun participatie als mantelzorger en vrijwilliger eens moeten stoppen! Corrigeren dus mevrouw Schouten en parlement! De ouderen en ook veel jongeren zullen u dankbaar zijn.

Henny Versteeg, Hoogland