Nieuws/Wat U Zegt
70809
Wat U Zegt

Brief 1

’Geen stemrecht in twee landen’

Het is duidelijk dat in Turkije en Marokko er anders wordt gedacht over vrijheid van meningsuiting en democratie.

Het is in die landen niet toegestaan de eigen nationaliteit af te zweren. Gevolg: honderdduizenden Nederlanders met een dubbele nationaliteit. Turkije en Marokko beschouwen de mensen die in ons land wonen onverminderd als eigen landgenoten en willen dan ook voor de eigen nationale belangen campagne voeren in ons land.

Daartegen is juridisch niet veel in te brengen, ondanks de stoere taal van politici. Invloed in het oorspronkelijke thuisland is prima wat mij betreft maar daarnaast stemrecht hebben in Nederland lijkt mij gezien het huidige beeld een brug te ver.

Ik roep dan ook de politiek met klem op na te gaan in hoeverre het mogelijk is stemrecht in ons land voor deze mensen te blokkeren.

Oane Jansen