70815
Wat U Zegt

Brief 3

’Propaganda is er al genoeg’

Erdogan dreigt Duitsland met een opstand en spreekt over ’naziprakrijken’. Belachelijk. Erdogan verbiedt alle tegengeluid in Turkije zelf. Zelfs de democratisch gekozen parlementsleden worden opgepakt.

Erdogan zet het Turkse apparaat in om onderdanen in het buitenland te bedreigen en aan te vallen. Hij stuurt zelfs zijn ministers naar het buitanland om propaganda te voeren. Alsof de reeds ingezette propoganda door de moskeeën, zelforganisaties, diplomaten, allen gefinacieerd door Erdogan nog niet genoeg is.

Ik wil geen spanning in Nederland, hou uw gifslangen in Turkije, meneer Erdogan!

C. Erde, Utrecht