Nieuws/Wat U Zegt
712548183
Wat U Zegt

’Zorg dat jongere aan de slag kan’

Op de arbeidsmarkt worden ca. 100.000 jongeren vermist, de arbeidsparticipatie daalt gestaag.

Om allerlei redenen neemt bijna tien procent van de jongeren niet deel aan de arbeidsmarkt. Verslavingen en psychische problemen zijn vaak debet hieraan. Niet werkende jongeren bouwen niks op, hebben weinig perspectief en zijn in de regel afhankelijk van toeslagen.

Ondertussen is het aandeel van 65-plussers op arbeidsmarkt aanzienlijk toegenomen. Een 65-plusser was niet lang geleden AOW-gerechtigd, redelijk draagkrachtig met opgebouwd aanvullend pensioen, menigeen met een eigen woning etc., met vaak slechts beperkt aanspraak op toeslagen.

Voor de maatschappij zou arbeidsparticipatie van jongeren dan ook prioriteit moeten hebben in politiek Den Haag in plaats van 65-plussers.

Een AOW-gerechtigde met een aanvullend pensioen kost minder dan een niet werkend, van toeslagen afhankelijk gezin.

Zeker zo belangrijk is een gestructureerde daginvulling en perspectief voor deze jongeren. De sterk inkomensafhankelijke toeslagen maken dat (meer) werken voor jongeren ontmoedigd wordt.

D. Hollema,

Geleen