Nieuws/Wat U Zegt
71411
Wat U Zegt

Brief 1

’Ouderen teren niet op anderen’

En wederom richt het CBS zijn pijlen op de 65-plussers. Blijkbaar een groep die bestuurders in de weg zit en veel kopzorgen bezorgt. Overigens is het wel de groep die vanaf de zestiger jaren heeft geleerd om aan te pakken en voor zichzelf te zorgen.

Daarom hebben velen ook een spaarpotje weten op te bouwen, waar nu met misnoegen naar lijkt te worden gekeken. Grootste belediging van deze groep door het CBS is wel de opmerking dat die babyboomers net als in hun jeugd leven op kosten van anderen die werken.

Deze groep is de eerste die hun hele arbeidzame leven AOW-premie heeft betaald en pensioenpremie opzij heeft gelegd waarvan nu mondjesmaat pensioen wordt uitgekeerd. Niks teren op de zak van werkenden! Het CBS zou voor deze belediging publiekelijk excuses aan moeten bieden!

Jan Oosterhof, Hellendoorn