Wat U Zegt/De Kwestie
717125579
De Kwestie

OPINIE Jan Boeve, directeur TLN

’Minister laat toe dat we veel te veel betalen’

— Wegtransporteurs en busvervoerders zijn al jaren verplicht de tachograafkaarten af te nemen van Kiwa, maar vinden dat de monopolist de prijzen veel te hoog opschroeft. En minister Van Nieuwenhuizen laat het gebeuren, stelt Jan Boeve van Transport en Logistiek Nederland, mede namens evofenedex en KNV.

Elk jaar verhoogt monopolist Kiwa de prijs van de tachograafkaart. Eigenaren en chauffeurs van vrachtwagens en bussen zijn verplicht zo’n ding aan boord te hebben. De tachograaf houdt bij of de chauffeur wel op tijd zijn rust neemt; het registreert de rijtijd en de snelheid.

De prijsverhogingen vormen een grote ergernis van ondernemers. Al sinds 2010 geven wij bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat aan dat de tarieven onredelijk hoog zijn. Want transporteurs, touroperators en andere ondernemers met vrachtwagens en bussen zien dat de prijzen in de landen om ons heen veel lager liggen, terwijl zij zelf hoge bedragen moeten aftikken. En een alternatief om ergens anders voordeliger kaarten aan te schaffen is er niet. De Europese regels schrijven voor dat tachograafkaarten worden afgegeven door de bevoegde autoriteit van de lidstaat waar de bestuurder woont. Dat is Kiwa in ons geval. Kiwa sloot in 2009 een contract voor veertig jaar (!) met de Nederlandse overheid, waarmee het bedrijf tot 2049 de enige blijft die in Nederland tachograafkaarten mag verkopen. Actie is nu geboden; dit kan niet voortduren.

Een inventarisatie van de prijzen van de kaarten in alle 28 EU-lidstaten leert dat ze gemiddeld 59 euro kosten. Nederland staat in de top drie van duurste kaarten, met een prijs van 100 euro.

In 24 EU-lidstaten zijn ze goedkoper dan in Nederland. Van goedkoper tot veel goedkoper tot zelfs tien keer zo goedkoop. Als de kaart in Groot-Brittannië 35 euro kost en in Zweden zelfs maar 10 euro, hoe kan het dan dat Kiwa voor diezelfde kaart een bedrag van 100 euro rekent en dat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hiermee akkoord gaat?

Kiwa geeft in Nederland jaarlijks minstens 50.000 tachograafkaarten uit. Dat kost Nederlandse ondernemers met de huidige prijs van 100 euro dus 5 miljoen euro. In Duitsland zouden ze 2 miljoen euro kwijt zijn en in Zweden zelfs maar 0,5 miljoen euro. Geld dat ondernemers ook hadden kunnen steken in nuttige dingen, maar dat ze nu kwijt zijn om de kas van dit bedrijf te spekken. En dat terwijl Kiwa daarbij niet de vereiste kwaliteit levert en al jaren steken laat vallen.

Zo werd in juni een nieuwe versie van de tachograaf in gebruik genomen, waar nieuwe kaarten voor moesten komen. Kiwa bleek die niet op tijd te kunnen leveren. Even bestond het risico dat duizenden nieuwe vrachtwagens en bussen niet de weg op mochten. Uiteindelijk heeft Kiwa die kaarten in Kroatië en Groot-Brittannië moeten kopen om niet in de problemen te komen. En rekent voor die kaarten dan gewoon 100 euro, terwijl die kaarten in Kroatië 58 euro kosten en in Groot-Brittannië 35 euro.

Ook gaf Kiwa in 2016 tachograafkaarten uit waarbij de pasfoto door een productiefout onvolledig was. En door vertraging bij de invoering van een nieuwe aanvraagportal in 2017 kwamen chauffeurs noodgedwongen thuis te zitten, omdat Kiwa hun bestuurderskaart niet tijdig kon verlengen.

Deze situatie kan niet voortduren tot het contract van Kiwa afloopt, in 2049. Nederlandse ondernemers verdienen beter. Het is nu echt tijd dat de minister ingrijpt.

Jan Boeve is directeur van Transport en Logistiek Nederland