Nieuws/Wat U Zegt
72030
Wat U Zegt

Brief 1

’Meer respect voor lager opgeleide’

Wat is het toch erg voor mensen die geen huis kunnen kopen, omdat zij geen rijke ouders hebben. Hierdoor kunnen zij vaak hun studie niet betalen, zij zijn hierdoor lager opgeleid waardoor zij geen goed betaalde baan krijgen.

Vanwege dit feit vallen zij buiten de boot bij het krijgen van een hypotheek om een woning te kopen. Deze mensen moeten dan een woning huren, waardoor zij vaak duurder uit zijn dan mensen met een koopwoning.

37% van de Nederlanders is dus kansloos en wij overige Nederlanders kunnen niet zonder hen, het is een groot schandaal. Mensen praten tegenwoordig over hoog- en laagopgeleiden. Ik vind dat wij met z’n allen eens met meer respect moeten omgaan met de mensen met een lagere opleiding. Zonder hen zijn wij als Nederland verloren.

Henk Schaefers, Amsterdam