Nieuws/Wat U Zegt
724109811
Wat U Zegt

’Vieze scooter en brommer van de weg’

Brommers en scooters stoten veel schadelijke stoffen uit. Die dingen uit het verkeer verwijderen levert veel milieuwinst op, stelt Fer Koene.

Het aantal brommers en scooters neemt al jaren toe in Nederland. Er rijden nu volgens het CBS 1,1 miljoen exemplaren rond. We wisten al lang dat er iets niet klopte, zeiden veel partijen toen de fraude met de uitstoot van dieselauto’s bij Volkswagen aan het licht kwam. In dat mistige stadium zitten scooters nu.

Iets klopt er niet, maar wat? Niet alleen TNO, ook andere partijen komen brommers tegen die te vies zijn. Veel scooters die 45 km/uur kunnen, zijn opgevoerd. En opvoeren is kwalijk voor de uitstoot, stelde TNO vast. Ze zijn verantwoordelijk voor 10 tot 20% van de koolmonoxide die het verkeer uitstoot en voor 25 tot 30% van de koolwaterstoffen. Vooral die laatste stoffen zijn suspect. Koolwaterstoffen dragen bij aan de vorming van schadelijke deeltjes in de lucht en benzeen, een koolwaterstof, is kankerverwekkend.

Vooral fietsers en voetgangers krijgen hiermee te maken. In China weten ze al lang dat scooters een groot aandeel hebben in smogvorming en daar werden ze met succes uit het verkeer verwijderd. In Nederland zijn de alternatieven al lang voor handen: De elektrische scooter/fiets en de gewone fiets. De laatste is natuurlijk het beste.

Fer Koene, Heemstede