Nieuws/Wat U Zegt
72854
Wat U Zegt

’Wanneer zijn wij aan de beurt?’

Ik heb Mark Rutte horen zeggen dat „iedereen het weer moet gaan voelen dat het beter gaat met ons land”. De beloftes en cadeautjes vliegen je dan ook om de oren. Toch blijft het oorverdovend stil rondom één onderwerp; mensen met een (arbeids)beperking.

Met geen woord heb ik politici horen spreken over Wajong, het doelgroepenregister, mensen die door de strengere criteria in de bijstand zijn belandt etc.

Wel heb ik Mark Rutte horen pleiten voor het afschaffen van het vakantiegeld in de bijstand, verlagen van de zorg- en huurtoeslag, verhogen eigen risico, uitkeringen versoberen en niet meer indexeren, en de verhuurdersheffing verhogen.

Al deze maatregelen zullen neerdalen bij de mensen met een minimuminkomen, waar mensen met een (arbeids)beperking vaak toe veroordeeld zijn.

Beste Mark Rutte; ik kamp zelf ook met een arbeidsbeperking. Wij zijn mensen die er toe doen, die zo goed en zo kwaad als het kan ook de kans willen krijgen bij te dragen aan de samenleving, die willen werken, maar helaas door boterzachte afspraken en een gebrek aan belangstelling nog niet altijd de kans krijgen die we verdienen.

Wanneer zijn wij een keer aan de beurt? Of is dit onderwerp niet ’sexy’ genoeg?

Anton Schuurmans, Made