Nieuws/Wat U Zegt
73024707
Wat U Zegt

’Burger heeft niks te vertellen’

Veel van de problemen waar Nederland mee kampt zijn op te lossen met geld, stelt B. van Dam.

Veel geld. Maar onze overheid besluit waaraan het geld wordt uitgegeven. Aan het klimaatbeleid. In tijden dat alles duurder wordt, is het belangrijk dat burgers geld kunnen uitgeven. De overheid zorgt met een hoge belastingdruk op arbeid dat werkenden steeds minder geld overhouden. Door het versneld naar voren halen van allerlei milieumaatregelen wordt de burger nog eens extra op kosten gejaagd.

Om deze ’neerwaartse spiralen’ te doorbreken is politieke wil nodig. In een democratie moeten de burgers de prioriteiten aangeven. Helaas heeft in onze democratie de burger niets te vertellen.

B. van Dam