Nieuws/Wat U Zegt
738462841
Wat U Zegt

’Zet in op biologisch boeren’

Het relaas over de boeren op Schiermonnikoog (Tel. 16/6) spreekt boekdelen. Het zigzagbeleid van de overheid getuigt van onbetrouwbaarheid, meent Victor van Vreêland.

De rijke landbouwcultuur in Nederland mag niet in een opwelling van onbezonnenheid verloren gaan. De overheid zou biologische landbouw, die ook reductie van dieren en uitstoot met zich brengt, als uitgangspunt moeten nemen. Over de intensieve landbouw zegt Harari in zijn wereldwijd verspreide bestseller Sapiens: ‘de moderne industriële landbouw zou wel eens de grootste misdaad uit de geschiedenis kunnen zijn (p. 407)’. De excessieve export van dierlijke producten zouden we niet meer moeten willen. Laten we, nu we op een belangrijk omslagpunt staan, de juiste afslag nemen: biologische landbouw voor alle boeren, voor binnenlands gebruik. Door innovatieve technieken en financiële stimulering door de overheid zou deze nieuwe ontwikkeling hoe dan ook in gang moeten worden gezet.

Victor van Vreêland