Nieuws/Wat U Zegt
74309
Wat U Zegt

Brief 2

’Kies minst slechte kandidaat’

Niet uitgebrachte stemmen zouden niet over de andere partijen worden verdeeld, maar geheel buiten beschouwing worden gelaten voor de kiesdeler. Toch zijn de wegblijvers van invloed op de einduitslag, zoals blijkt uit het volgende eenvoudige voorbeeld:

Er zijn drie kiezers: 1, 2 en 3 en er zijn twee kandidaten: A en B. De kiezers 1 en 2 vinden van alles niets maar ze willen kandidaat B absoluut niet hebben en wensen hem naar de maan. Kiezer 3 is een echte fan van B en verafgoodt hem. Nu gaan ze alle drie stemmen: 1 en 2 kiezen bij gebrek aan beter in hemelsnaam maar voor A (2 stemmen) kiezer 3 kiest uiteraard voor B (1 stem). Resultaat: A wint.

Nu wordt er weer gestemd maar 1 en 2 blijven thuis, 3 gaat natuurlijk wel stemmen. A heeft dus nu 0 stemmen, B heeft 1 stem en wint dus tot grote ergernis van 1 en 2.

De moraal van dit verhaal: Als je niet gaat stemmen heeft je grootste vijand een stem minder tegen zich, dus kies in zo’n geval voor de in jouw ogen minst slechte kandidaat.

G. Roest, Zwijndrecht