Nieuws/Wat U Zegt
746800380
Wat U Zegt

Babyaanwas beperken op volle aarde

Tot voor kort wilde vrijwel elke twintiger ooit kinderen. Het was vooral een vraag wanneer en met wie. Maar in de tegenwoordige beroering rond klimaat en milieu, lijkt de kinderwens steeds meer een taboe, signaleert prof. dr. Jan Latten. Ik begrijp niets van dit standpunt van de emeritus hoogleraar Sociale Demografie, schrijft Gerard Rood.

Hij zegt dat jongelui zich geen babyschaamte moeten laten aanpraten en hij vindt ook dat kinderen krijgen niet volledig voor rekening van de ouders hoeft te komen. Waarom moeten wij meebetalen aan de kinderen van anderen? Het grootste probleem op de wereld is overbevolking. Als het zo doorgaat, zal er over enkele jaren niet genoeg voedsel meer zijn om die enorme wereldbevolking te voeden en zullen alle delfstoffen uitgeput raken. Kijk een naar landen in Afrika, daar is enorme armoede louter door het feit dat er te veel kinderen geboren worden en de ouders te arm zijn om al die monden te voeden. Het zou verstandiger zijn een beleid te voeren dat het aantal kinderen beperkt. Overbevolking maakt de aarde onleefbaar. Geboortebeperking is beter dan het ongebreideld laten toenemen van het aantal mensen.

Gerard Rood,

Stede Broec