Nieuws/Wat U Zegt
746802660
Wat U Zegt

Trump zo slecht nog niet

Een briefschrijver lauwert premier Rutte en geeft president Trump een trap na (WUZ, 13/07). Nederland vergelijken met een enorm land zoals de VS is ondoenlijk, vindt Dirk-Jan van Beek.

Daar is een compleet andere vorm van leidinggeven voor nodig. Tot nu toe heeft Trump geen oorlogen over de wereld afgeroepen, integendeel, hij streeft op verschillende plekken naar troepenvermindering. Zoals in Duitsland waarmee hij een duidelijk signaal lijkt te willen afgeven naar leiders die niet bij machte lijken om financiële afspraken na te komen. Ook meldt de schrijver dat ’Trump nog liegt als hij fluit’. Kan ik hem/haar een lijstje sturen waarop de aperte leugens van Rutte vermeld staan?

Dirk-Jan van Beek,

Vancouver