Nieuws/Wat U Zegt
748087
Wat U Zegt

Deelnemers kraken aflosboete en aanpak renteaftrek

Uitslag stelling: Veel scepsis over Rutte III

Het motto ’Vertrouwen in de toekomst’ van Rutte III wordt niet gedeeld door de meerderheid van de deelnemers aan de Stelling van de Dag. De meesten (89 procent) hebben totaal geen fiducie in de plannen van het nieuwe kabinet.

Nog voordat de coalitie van VVD, CDA, D66 en CU van start gaat, zijn velen al klaar met dit kabinet. De uitgelekte plannen zorgen bij menigeen voor een bedrukte stemming of zelfs regelrechte boosheid, zoals bij veel woningeigenaren. Vooral de zogeheten ’aflosboete’ voor huiseigenaren die nadat hun woning hypotheekvrij is toch weer een eigenwoningforfait moeten gaan betalen, zet kwaad bloed. „Dit belooft weinig goeds. Vooral het afschaffen van de wet Hillen is voor velen een ramp. Hypotheekrenteaftrek is een gunst, huurwaardeforfait is pure diefstal”, foetert iemand. En een andere deelnemer vindt dat Rutte en de VVD zich schuldig maken aan kiezersbedrog. „Rutte vertelde eerder dat er niet meer aan huizenaftrek zou worden gemorreld, hebben ze nu in één keer besloten dat toch te doen. Het stond ook niet in verkiezingsprogramma.”

Weer een ander is bezorgd over de duurdere boodschappen en kapper door de verhoging van het lage btw-tarief van 6 naar 9 procent. „Voor de zoveelste keer krijgen de minima een tik om de oren waar die geen tik meer kunnen hebben”, laat een respondent weten. Tegelijkertijd wordt de winstbelasting voor bedrijven met 3 miljard euro verlaagd. Deze maatregel leidt tot de verzuchting van een criticus: „Het is -zoals al jaren inmiddels- een feestje voor de rijken en de bedrijven. De minima, mensen met een uitkering en de ouderen profiteren niet en moeten alles weer betalen.” Ook de aanpak van de inkomstenbelasting door de introductie van twee in plaats van drie belastingschijven leidt niet tot een juichstemming bij de meesten. Vooral de midden- en hogere inkomensgroepen trekken profijt hiervan.

En een oudgediende uit de krijgsmacht meent dat militairen ook een vergeten groep vormen in de nieuwe kabinetsplannen. „Leraren krijgen er 750 miljoen euro bij, maar het AOW-gat voor ex-militairen dat ook gedicht zou gaan worden, daar hoor je plotseling helemaal niemand meer over. Deze groep wordt gedwongen om ontslag te nemen en hun pensioenleeftijd is niet aangepast op de verschoven AOW-leeftijd, waardoor er bij veel van deze mensen een AOW-gat ontstaat.”

Vluchtelingen krijgen nog slechts een verblijfstatus voor drie in plaats van vijf jaar. De hardere lijn in het asielbeleid van Rutte III wordt door ruim een kwart gewaardeerd, maar 62 procent meent dat dit niet genoeg is om de asielstroom te weren.

Slechts acht procent van de respondenten zegt vertrouwen te hebben in de nieuwe coalitie. „Er waren vier gerespecteerde vertegenwoordigers van politieke partijen betrokken bij het smeden van een meerderheidsbelang in de volksvertegenwoordiging. Voorwaar geen eenvoudige klus. Daarom, alle respect!”, jubelt een deelnemer. Maar onder deze stellingvoorstanders zijn er ook velen die vinden dat de basis van de coalitie met 76 Kamerzetels wel erg smal is. „Ik heb er wel vertrouwen in maar het zal altijd schipperen blijven met vier partijen die allemaal hun inbreng willen hebben.”

Zeker driekwart denkt dan ook dat Rutte III niet de ’rit’ zal uitzitten.