Wat U Zegt/De Kwestie
757916165
De Kwestie
De Kwestie: Vernieuwd onderwijs

De Kwestie: Maakt herzien lespakket onderwijs beter?

Dat het huidige lespakket op basis- en middelbare scholen aan verandering toe is, daarover is iedereen het wel eens. Maar hoe dat curriculum dan moet worden hernieuwd, daarover heerst grote verdeeldheid in onderwijs en politiek.

Anderhalf jaar is er in onderwijskringen gebrainstormd over wat kinderen moeten weten per leergebied. Het tussentijds resultaat leidde tot felle kritiek in de Kamer.

Komt er uiteindelijk een goed onderwijsprogramma? De meningen van de vaklieden Bertus Meijer en Marco ten Hoff zijn erover verdeeld.

En wat denkt u? Praat mee en reageer onderaan dit artikel.

De Kwestie: Vernieuwd onderwijsLees meer over dit thema en vind alle verhalen in een overzichtMeer lezen hierover