Nieuws/Wat U Zegt
76245606
Wat U Zegt

Deelnemers: Partners moeten verlof wel serieus nemen

Uitstelling stelling: ’Man moet helpen bij zorg’

De meeste stelling deelnemers (46 procent) vinden het niet per se goed voor vrouwen als de verlofregelingen voor partners (meestal mannen) worden uitgebreid. Deze maand gaat de zogenaamde WIEG-regeling (Wet Invoering Extra Geboorteverlof) in.

Deze regeling voorziet in vijf weken verlof voor partners van pas bevallen vrouwen, tegen 70 procent van het salaris.

Een krappe meerderheid denkt dat veel vaders gebruik gaan maken van dit geboorteverlof. Eenzelfde aantal gelooft dat het doorbetalen van 70 procent van het salaris een beletsel zou zijn voor mannen om het verlof op te nemen. Zom stelt iemand: ,,Weer zo’n regeling voor mensen met een goed inkomen. Die kunnen zich dit veroorloven, de gewone man niet.” Een ander vindt zo'n regeling volstrekt overbodig. ,,Je weet dat er een kind aankomt, dan neem je toch vakantiedagen op?”

Het idee achter de WIEG-regeling is dat met name vaders in staat zullen zijn meer aanwezig te zijn rondom de geboorte van hun kind. Twee derde meerderheid vindt het goed als mannen meer vrij hebben als een baby wordt geboren. Iemand vindt wel dat de vaders dit verlof serieus moeten nemen. ,,Hij moet wel de zorg voor de eventuele andere kinderen op zich nemen. Een vader die zich met de kinderwagen installeert in het café, getuigt niet van de juiste instelling.”

Opvallend is wel dat de respondenten niet denken dat mannen het allemaal fijn vinden om veel thuis te zijn bij hun pasgeboren baby. De ene helft van de deelnemers denkt van wel, de andere helft juist van niet. Zo stelt een respondent: ,,De emancipatie is hier wel weer heel erg doorgeslagen. Baren is nou eenmaal meer een vrouwending. Zeker de eerste weken is de aanwezigheid van een man van geen toegevoegde waarde.” Maar een ander bestrijdt dit: ,,Zwangerschap en bevalling zijn fysiek zwaar voor vrouwen. Dus een man mag wel wat meer in de buurt zijn om te helpen.”

Er zitten nog meer verlofregelingen voor jonge ouders aan te komen. Een meerderheid vindt deze echter niet nodig. Ze geloven bijvoorbeeld niet dat het baren en zorgen voor jonge kinderen vrouwen op de arbeidsmarkt en in beloning op achterstand zet. Uitbreiding van het verlof zorgt volgens twee derde niet ervoor dat vrouwen meer gaan werken.

Ondanks dat er steeds meer regelingen bijkomen voor jonge ouders, vinden meeste deelnemers niet dat Nederland hierin vooroploopt. ,,Met het verlof voor vrouwen is net nog maar matig geregeld. Je moet na zes tot acht weken weer aan de slag.” Sommige deelnemers nemen een voorbeeld aan Zweden. Één van hen: ,,Mannen en vrouwen hebben daar evenveel verlof, dat werkt goed voor het bevorderen van de gelijkheid tussen man en vrouw.”

Een derde slechts meent dat mannen en vrouwen evenveel moeten werken. Een voorstander van veel verlof van jonge ouders vindt niet dat de maatschappij dit moet opleggen. ,,Hoeveel je wilt werken, is echt een privékwestie.”

Weer een ander meent: ,,Het zou toch mooi zijn als mannen en vrouwen evenveel zouden kunnen werken en tijd aan hun kind kunnen besteden. Maar mannen haken op den duur toch af. Ze hebben geen zin om langdurig bezig te zijn met gehuil en gejengel. Maar de WIEG is wel goed. Leren ze tenminste luiers verschonen.”