Nieuws/Wat U Zegt
767034
Wat U Zegt

’Stap naar harddrugs is snel gemaakt’

Het bevreemdt mij zeer dat de overheid alles uit de kast haalt om het roken van gewone tabak door jongeren te ontmoedigen en aan de andere kant teelt van softdrugs aanmoedigt om hen zo op een eenvoudige en voordelige manier aan wiet te helpen.

Gemeenten worden door de regering gestimuleerd de legale wietteelt ter hand te nemen. De gedoogde coffeeshops kunnen zo legale wiet aan de voordeur aanschaffen in plaats van illegaal via de achterdeur. Dit alles om de handel in illegale wiet een halt toe te roepen. De volgende stap zou zijn het legaliseren van de papaverteelt, waaruit heroïne gewonnen wordt.

Het is voor jongeren een kleine stap van wiet naar heroïne. Maak dat als overheid dan maar meteen aantrekkelijk door deze harddrug ook voor een schappelijke prijs aan te bieden. Alle jongeren van het roken af maar wel aan de (hard)drugs is de toekomstvisie van het nieuwe kabinet.

Frans Boomer, Nieuwegein