Nieuws/Wat U Zegt
771251608
Wat U Zegt

’Help Oekraïne de winter door’

Nu de ellende in Oekraïne grootse vormen aanneemt met de winter voor de deur is het hoog tijd om meer voor de getroffen burgers te ondernemen, vindt Gerrit Aalbersberg.

De EU benadrukt telkenmale dat we het land moeten blijven steunen in hun oneerlijke strijd. Daar ben ik het van harte mee eens. Hoe mooi zou het zijn als naast de militaire en geldelijke steun van de overheden, wij als burgers van de EU landen ook opstaan en actie ondernemen om daadwerkelijk hulp mogelijk te maken. Het is ook een morele steun voor de zwaar getroffen burgers. Energie- en waterbedrijven en voedseldistributiecentra kunnen dan hun expertise inzetten om noodvoorziening aan te leggen en in bedrijf te houden. Daar is veel geld voor nodig. Wat zou het mooi zijn als in heel Europa op korte termijn een inzamelingsactie wordt gehouden onder de bevolking met als motto: ’Help Oekraïne de winter door’.

Net als bij het Songfestival met een avondvullend programma in alle europese landen. Wie neemt het initiatief? Een mooie rol voor Timmermans tezamen met de europese premiers en de ceo's van de hulpverlenende europese bedrijven?

Gerrit Aalbersberg