Nieuws/Wat U Zegt
773097122
Wat U Zegt

’Overtollig rivierwater benutten’

Nederland staat bekend als zeer deskundig op het gebied van waterhuishouding. We zijn kundig in het ontwerpen en bouwen van dijken en stuwen, weet F. Heeffer.

Maar tot de waterhuishouding behoort niet het richting geven aan waterstromen. Boeren die zelf hun waterstanden regelden werd deze methode ontnomen en in handen gegeven aan Waterschappen. Met als gevolg dat de boeren steeds watertekort hebben wanneer de zon meer dan vijf dagen achtereen schijnt. Men gaat dus grondwater oppompen om de landbouw van water te voorzien.

Laat men het overtollige water dat thans door de rivieren wordt afgevoerd naar de zee richting watergangen in het landbouwgebied sturen en waterspaarbekkens aanleggen.

F. Heeffer, Uden