Nieuws/Wat U Zegt
776324154
Wat U Zegt

Lezers: Rekeningrijden op basis van uitstoot oneerlijk

Uitslag Stelling: ’E-rijder niet bevoordelen’

De meeste stellingdeelnemers zien rekeningrijden op basis van uitstoot niet echt zitten. Het kabinet wil rekeningrijden invoeren in 2030, maar o.a. de autobranche zou de kosten het liefst verrekend zien in de uitstoot van CO2 in plaats van in gereden kilometers.

Veel respondenten vinden het niet eerlijk als elektrische rijders op deze manier worden bevoordeeld boven fossiele rijders. „Nu betalen de fossiele rijders alle belastingen en maken de elektrische rijders gratis gebruik van de wegen. En dat terwijl een elektrische auto niet is weggelegd voor Jan met de pet. Zo spekken we de rijken nog meer dan we nu al doen.” Een andere stemmer vindt dat niet alleen de uitstoot moet meetellen, maar ook de ’footprint’ die het maken van een accu-auto achterlaat. „Dan zal je zien dat het uiteindelijk helemaal niet zoveel uitmaakt, elektrisch of fossiel.”

De meeste tegenstanders denken dat het systeem moeilijk is in te voeren. Een stemmer: „Je zou voor een eerlijk systeem ook het gewicht van de auto en de tijd van de dag moeten meetellen. Dat is veel te ingewikkeld om binnen vijf jaar te realiseren.”

Het kabinet wil het rekeningrijden in 2030 gaan invoeren. Slechts een kwart van de deelnemers gelooft dat dit ook echt gaat gebeuren. Een stemmer schampert: „Ach, voor 2030 zijn deze plannen alweer tien keer gewijzigd. Bovendien zit het huidige kabinet er dan echt niet meer.”

Het rekeningrijden zou volgens het kabinet alle andere autobelastingen zoals wegenbelasting en accijns moeten vervangen. De respondenten zijn er verdeeld over of dat inderdaad zo moet.

Het streven is om autorijden ongeveer even duur te maken als met het ’oude’ stelsel. Bijna niemand van de stemmers gelooft dat dit gaat lukken. Een van hen: „Dat rekeningrijden is alleen maar bedoeld om ons het autorijden onmogelijk te maken. Nog even en dan kunnen alleen de koning en koningin in een auto rijden en moeten wij lopen of met het ov.”

Wel vindt twee derde van de stellingdeelnemers dat bij het invoeren van rekeningrijden de pijn eerlijk verdeeld moet worden tussen elektrische en fossiele rijders. Een stemmer: „Rekeningrijden moet voor iedere automobilist even duur zijn, anders is het onacceptabel.” Een andere respondent: „Nu zijn elektrische rijders belastingontduikers omdat ze geen accijns betalen.”

Respondenten geloven niet dat rekeningrijden een oplossing is voor de huidige problemen met mobiliteit. Zo denkt maar een klein deel dat het een goed systeem is om de verkeersdrukte te reguleren. Een deelnemer: „Dat gaat niet werken. Een veel beter instrument is het reguleren van werktijden door werkgevers, ter voorkoming van files.” Nog minder respondenten denken dat je met rekeningrijden de CO2-uitstoot kunt verminderen. Een stemmer: „Verwacht niet teveel van dit soort maatregelen. Want dan kun je het beste een kaasstolp over Nederland zetten. Als wij hier geen CO2 produceren, gebeurt elders wel.”

Minder autorijden is voor de meesten geen optie. Slechts een derde vindt dat Nederlanders gestimuleerd moeten worden om minder te gaan rijden. Een respondent: „Ik stap pas uit de auto als het ov veel beter en goedkoper is.” Een andere stemmer: „Kom maar door met dat rekeningrijden. Ik heb twee grote auto’s waar ik weinig mee rijd. Dat wordt lekker goedkoop.”