Nieuws/Wat U Zegt
78289049
Wat U Zegt

’75-pluskeuring afschaffen of naar huisarts’

Waarom schaffen we die 75-pluskeuring niet af, net zoals in omringende landen (volgens de media België, Duitsland, Denemarken en Engeland ) en verschuiven we de verplichting tot melden dat iemand niet meer kan rijden naar de huisarts, stelt D.W. Fikkert voor.

Dat schijnt in Denemarken zo te zijn. In Engeland geldt: 'You can drive while your licence is being renewed' onder een paar vanzelfsprekende voorwaarden. In België wordt al sinds 2014 geroepen om een medische keuring voor 75+, om de 10 jaar en vooral ogen.

Als Nederland het keuren wil handhaven, laat de keuringsarts dan naast het keuren ook een eindoordeel geven: geschikt, afgekeurd of nader onderzoek nodig. Zo moeilijk kan dat niet zijn als de omringende landen keuren niet nodig vinden.

Een oordelende rol voor de keuringsarts lost gelijk het tekort aan medisch personeel bij het CBR mooi op. En de CBR-directie wordt ontheven van een taak die ze nu duidelijk niet aankunnen. Maar ook in de toekomst zal het CBR het niet aankunnen, getuige het vertrouwen van de directie in een sprookje dat 'het nieuwe computersysteem alles zal oplossen'.

Een systeem waar artsen een opleiding van 3 weken voor moeten volgen. Dat alleen al is voor een IT-systeem een aanwijzing dat de kans groot is dat het nieuwe systeem zal mislukken. Met een iets grotere rol voor de keuringsarts hoeft men ook geen €38 meer te betalen voor het (zelf) invullen van een webformulier, dat ik ook nog zelf moeten afdrukken!

Het nieuwe systeem zal ook mislukken omdat de Tweede Kamer natuurlijk niet moet toestaan dat er nog meer geld wordt besteed aan een systeem dat €7 miljoen zou kosten, maar dat nu al 34 miljone kost (bron Zembla) en klaarblijkelijk nog steeds niet af is.

D.W. Fikkert, Leidschendam