Nieuws/Wat U Zegt
789894915
Wat U Zegt

Brief 1: ’Fouten bij goedkeuren Natura 2000 gebieden’

Vanaf eind jaren ’90 zijn door ons land zelf 162 Natura 2000 gebieden aangemeld en aangewezen, weet Paul Riseeuw.

Indertijd al geuite bezwaren vanuit o.a. de landbouw, visserij, recreatie en luchtvaart werden al in een vroeg stadium door de Europese Commissie (EC) van tafel geveegd. Voor de nu ontstane crisis is er maar een echte oplossing: onze premier zal met mininster Schouten naar Brussel moeten, met het bericht dat er indertijd bij de aanwijzing van de gebieden kapitale fouten zijn gemaakt. En dat hierdoor de balans tussen economie en ecologie volledig zoek is.

Het toen accorderen van deze gebieden maakt ons land nu in feite onbestuurbaar. Voor deze gang naar de EC is inderdaad lef en daadkracht nodig.

Paul Riseeuw