Nieuws/Wat U Zegt
790039826
Wat U Zegt

Lezersbrief

’Dragen ganzen bij aan stikstofcrisis?’

Volgens deskundigen overwinteren in Nederland ongeveer 3 miljoen ganzen. Ongeveer 1 miljoen brandganzen, 1 miljoen kolganzen, ongeveer een half miljoen grauwe ganzen, vele tienduizenden rotganzen en rietganzen (2 soorten), stelt G. Kaal.

Nijlganzen hebben het hier zo naar hun zin dat ze niet weggaan in de winter en ook ’s zomers hier blijven. Op de rietganzen na eten ze allemaal - net als koeien - jong eiwitrijk c.q. stikstofrijk gras. We weten ook dat de vertering van gras bij ganzen maar zeer matig is. Meer dan de helft komt er onvereerd uit, waarbij ze elke drie minuten een flinke keutel in het gras deponeren, wat neerkomt, volgens deskundigen, op vele honderden tonnen weggepoept gras. Mijn vraag is nu aan klimaatdeskundigen: „Hoeveel stikstof produceren al deze ganzen in vergelijking met de productie van stikstof bij koeien"?

G. Kaal, Leusden