Nieuws/Wat U Zegt
795150
Wat U Zegt

Minder suiker

De frisdrankfabrikanten hebben afgesproken om in 2020 tien procent minder suiker in frisdranken te stoppen. Maar lezer Hendrik Koppe vindt het frappant dat ze daar vijf jaar voor nodig hebben.

Maar Henk Koppe uit Purmerend denkt wel te weten waarom het zo lang gaat duren:

Ja, want ze doen het zo geleidelijk dat wij als consumenten er niets van merken, onze smaak aanpassen en dus even veel blijven kopen. De gezondheidsrisico's van de grote hoeveelheden suiker in frisdranken worden voor het gemak maar buiten beschouwing gelaten. Alleen economische motieven tellen. Als je het alleen aantrekkelijk kunt maken met suiker, wellicht moet de regering hier dan maar harde eisen stellen en een vermindering eisen van vijftig procent in 2020. Dan kunnen wij met zijn allen een lang en gezond leven leiden, zonder uitbuiting. Wellicht kunnen wij dat net als een verminderde CO2-uitstoot afdwingen bij de rechter!

Bent u het met deze lezer eens?

Meediscussiëren over dit en andere onderwerpen doet u op wuz.nl