Nieuws/Wat U Zegt
796115
Wat U Zegt

Gunstige deal

"Na het harde spel van Tsipras was het wel te verwachten dat er onderhands een gunstige deal gesloten zou worden tussen Griekenland en de EU", verwacht lezer J. Eger. Maar de hiermee gemoeid zijnde miljarden worden op de inwoners van de lidstaten verhaald, schrijft hij.

J. Eger uit Zierikzee vervolgt:

Bij dit voorstel ontstaat er richting Griekenland weer financiële ruimte om de EU en de euro bij elkaar te houden.

Maar besturen is een lange termijn-visie, met kundige bestuurders die je hier met een kaarsje moet zoeken. Omdat veelal politici op bestuursposten zitten waarmee zij geen enkele ervaring hebben en slechts politieke standpunten innemen. Zij schuiven de problemen voor zich uit, maar daarmee zijn zij niet opgelost! Zo ook niet de Griekse.

Denkt u er ook zo over? geef gerust uw mening.

Meediscussiëren over dit en andere onderwerpen doet u op wuz.nl