796363
Wat U Zegt

Ouderen te afwachtend

Het nieuwe belastingplan komt nog maar net naar buiten en we moeten reeds constateren dat er geen voordeeltje voor de ouderen in zit, schrijft Wim van Putten. "Erger nog, zij worden kind van de rekening als alle prijzen ten gevolge van de btw-verhoging zullen stijgen."

Wim van Putten uit Almere Buiten vervolgt:

Daar wordt door de ouderen over gemopperd en terecht. Dit is niet de eerste keer dat dit groeiende deel van de bevolking (nu 4,6 miljoen) over het hoofd wordt gezien. Zolang de ouderen niet goed vertegenwoordigd zijn in de gemeenten en regering, zullen we dit houden. Maar dat is de ouderen hun eigen schuld. Telkens weer als we denken een krachtige vertegenwoordiging van de senioren denken te hebben, gaan ze ruziënd over straat. Allemaal willen ze haantje de voorste spelen of spelen het 'spel' niet eerlijk, met alle gevolgen van dien. Jammer, maar is het werkelijk zo. Ouderen, laat uw stem daar waar mogelijk horen en wacht niet af. Doe wat. Sluit u aan bij een ouderenpartij of -bond. Misschien wordt het nog eens wat. Het tij moet keren.

Vindt u ook dat ouderen meer actie moeten ondernemen?

Meediscussiëren over dit en andere onderwerpen doet u op wuz.nl